Het antwoord is zeker weten nee. De regels omtrent model vliegen is vastgelegd in het luchtverkeersreglement. Volgens de wet ben je als piloot van een model vliegtuigje een deelnemer aan het luchtverkeer. Je zult je dan moeten houden aan het luchtverkeersreglement. Omdat niet alle regels van toepassing zijn voor model vliegen, heeft de wetgever een aantal uitzonderingen gemaakt onder de noemer Regeling model vliegen.

Hieronder staat het even in het kort:

  • Je mag absoluut niet overal vliegen! Zo mag je niet bij vliegvelden, havens of industrieterreinen vliegen, maar ook niet over de openbare weg (behalve een 30 km of 60 km weg) of boven groepen mensen en steden of dorpen. Maar ook bruggen of andere grote bouwwerken, spoorlijnen of hoogspanningskabels vallen ook onder de verboden zones. In zo’n dichtbevolkt land als Nederland is dat in praktijk bijna nergens.
  • Je mag maximaal 120 meter boven de grond vliegen, behalve op het trainingsveld van bijvoorbeeld een vliegclub. Daar mag je hoger vliegen.
  • Je model vliegtuig mag maximaal 25 kg. wegen.
  • Je model vliegtuig mag niet uit het zicht van jou als bestuurder vliegen.
  • Je mag alleen overdag vliegen, zodat je altijd goed zicht hebt.
  • Je moet als model vlieger altijd voorrang verlenen aan andere luchtvoertuigen: bijvoorbeeld aan vliegtuigen, helikopters, zweeftoestellen, vrije ballonnen en andere luchtschepen.

Zorg dat je je goed verdiept in de regels omtrent model vliegen en laat je goed informeren bij een vliegclub. Het is zeker aan te raden om je vliegbrevet voor het model vliegen te halen, maar wettelijk is dit niet verplicht. Veel clubs stellen dit wel als eis, vanwege de verzekering. En vergeet vooral niet om je gezond verstand te gebruiken en daarmee gevaarlijke situaties te voorkomen. Zo hou je deze hobby veilig en leuk en voorkom je hoge boetes!